Ai fost victima unui accident, prin urmare ai primit un certificat medico-legal 45 de zile și nu știi ce înseamnă acest lucru în instanță. Află mai jos ce este un vertificat medico-legal, despre despăgubiri și rolul unui medic.

Ce este un certificat medico-legal?

Astfel, un certificat medic-legal este atestarea scrisă a constatărilor clinice și paraclinice ale unui pacient. Redactarea acestuia trebuie să urmeze reguli de prudență și obiectivitate, făcând posibilă răspunderea la obiectul pentru care a fost motivată cererea în instanță. În timp ce certificatul medical obișnuit este întocmit la cererea pacientului pentru obținerea de beneficii sociale sau administrative, un certificat medico-legal 45 de zile este la rândul său stabilit la cererea pacientului, a ofițerului de poliție judiciară sau a judecătorului, în scopul judiciar. Este un document esențial în procedurile cu privire la leziunile și rănile unei persoane. Acest document trebuie să fie scris într-un mod precis și detaliat și să indice în concluzie durata incapacității totale, care, exprimată în număr de zile, va permite judecătorului să clasifice daunele victimei.

Pregătirea certificatelor medicale de către medic constituie o datorie profesională; Astfel, medicul poate emite certificate, atestări sau documente în formularele prescrise.

Ce despăgubiri poți primi la 45 de zile de îngrijiri medicale stabilite de IML?

Dacă ai devenit o victimă în urma unui accident, este important să îți cunoști drepturile. Poți obține daune morale și materiale, sume de bani care să asigure echivalentul venitului nerealizat sau al șansei pierdute din pricina accidentului. De asemenea, dacă urmările accidentului te împiedică să desfășori activitățile cotidiene astfel cum o făcei în trecut, ai posiblitatea de a solicita și de a obține o prestație periodică din partea persoanei chemate să repare prejudiciul.

Nimeni nu poate anticipa dimensiunea despăgubirilor ce urmează a fi acorate de instanța de judecată, aceasta fiind suverană în aprecierea cuantumului reparatoriu la care victimele accidentelor sunt îndreptățite.

Întrucât, în prezent, nu există un barem aplicabil la nivel național care să stabilească limitele de despăgubire morală pentru fiecare categorie de vătămări, instanța hotărăște analizând particularitățile fiecărei spețe, raportându-se la suferințele fizice si traumele emoționale suferite de fiecare individ în parte. Cu privire la daunele materiale, acestea sunt acordate în măsura în care pot fi dovedite prin înscrisuri.

Rolul unui medic de medicina legală în instanță

Un medic poate fi chemat ca martor pentru a depune mărturie în instanță, iar probele furnizate de medici pot ajuta Curtea să ia decizii în cunoștință de cauză și corecte. Furnizarea de probe în instanță poate fi o experiență descurajantă, dar cunoașterea protocoalelor poate ajuta medicii să navigheze în sistemul juridic.

Atunci când acționează ca martor medical, rolul unui medic este de a furniza probe imparțiale pentru a asista instanța. Un medic nu ar trebui să acționeze ca avocat pentru niciuna dintre părți. Nu este avocatul persoanei care își plătește factura și nici a persoanei care le-a fost pacient. Datoria lor este față de Curte, iar nerecunoașterea acestui lucru poate duce, în circumstanțe extreme, la un medic care este ținut în disprețul instanței în legătură cu probele pe care le oferă (sau nu).